HCL 46/2023

privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL ȘCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CÂNEPII”, aprobat pentru finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – FONDUL LOCAL, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului