HCL 47/2017

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, incepand cu luna iulie 2017

HCL nr. 47 din 24.07.2017