HCL 50/2016

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea unui mandat special

HCL nr. 50 din 17.07.2016