HCL 52/2018

privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila

HCL nr. 52 din 31.08.2018