HCL 52/2022

privind Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere în participațiune pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe teritoriul UAT Unirea nr. 31/07.12.2012