HCL 53/2023

privind Modificarea și completarea anexelor nr. 1, 4 și 5 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila