HCL 54/2023

privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila, aprobat prin HCL nr.44/28.04.2023