HCL 54/2017

privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila

HCL nr. 54 din 28.08.2017