HCL 57/2020

privind luarea la cunostinta, analizarea, insusirea si aprobarea raportului de evaluare intocmit in vederea vanzarii terenului in suprafata de 500mp, situat in intravilanul localitatii Unirea, inscris cu nr. cadastral 70469, cartea funciara nr. 70469, tarla 8, parcela 349/2, aflat in domeniul privat al comunei Unirea

Bookmark the permalink.
Inapoi