HCL 59/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Unirea, jud. Braila a Centrului de Asistenta tin After School, situat in Unirea, str. Scolii, nr. 32, cvartal 15, parcela 673, inscris in Cartea funciara nr. 70103, C5 in suprafata de 274mp 

Bookmark the permalink.
Inapoi