HCL 58/2016

privind revocarea HCL nr.24/2016 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea, nr. 45/20.01.2014

HCL nr. 58 din 19.08.2016