HCL 59/2017

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”

HCL nr. 59 din 28.08.2017