HCL 6/2023

privind Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023