HCL 60/2016

privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Unirea

HCL nr. 60 din 20.10.2016