HCL 6/2017

privin aprobarea componentei Grupului de Lucru Local precum si aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatiii rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila

HCL nr. 06 din 30.01.2017