HCL 63/2023

privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului Comunei Unirea