HCL 65/2020

privind aprobarea cererii dlui.   pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii nr. 15/2003 a suprafetei de teren de 798mp, pentru contruirea unei locuinte propietate personala in Cvartal 20, parcela 928/2 in suprafata de 798mp, inscris in cartea funciara nr. 76697