HCL 67/2016

privind aprobara situatiei terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Unirea, respectiv in intravilanul localitatilor Unirea, Valea Canepii, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003

HCL nr. 67 din 20.10.2016