HCL 68/2018

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 26.52mp si suprafata de teren de 19217mp ocupata de conductorul LEA, apartinand domeniului public al comunei Unirea