HCL 68/2020

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020