HCL 68/2022

privind Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, a formularelor şi modelelor de documente pentru participarea la licitaţie şi modelului de contract de concesiune, în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Unirea, jud.Brăila, în suprafaţă de 80.000 mp, situat în intravilanul localităţii Unirea, comuna Unirea,categoria curți construcții, înscris în CF nr. 77983 Unirea

Bookmark the permalink.
Inapoi