HCL 69/2020

privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila” conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 3547/21.09.2020