HCL 7/2019

privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 2019