HCL 71/2019

privind modificarea si actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila, aprobat prin HCL nr. 49/31.05.2019