HCL 71/2022

privind Scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Unirea a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 4930,00 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitoarei decedată PÎRLOG GABRIELA