HCL 71/2016

privind avizarea modificarii formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu anexele parte integranta

HCL nr. 71 din 22.11.2016