HCL 72/2019

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019