HCL 7/2017

privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila

HCL nr. 07 din 30.01.2017