HCL 73/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 37.02 – funcționare și 42.02, 43.02, 43.44 – dezvoltare – VENITURI, cap. 51.02, 61.02, 67.02, 68.02, 70.02, 74.02 pentru secțiunea funcționare și cap. 51.02, 65.02, 67.02, 67.05, 70.02, 74.05, 84.03 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023