HCL 74/2019

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada apartenentei comunei Unirea la GAL Campia Brailei, a terenului in suprafata totala de 2.5mp situat in T60, limitrofa DE584, in vederea amplasarii unui panou publicitar la iesire din comuna Unirea