HCL 76/2023

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Unirea pentru reaprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUD. BRĂILA