HCL 77/2020

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Unirea, in calitatate de reprezentant legal al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz”