HCL 78/2020

privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului asociat – UAT comuna Unirea, prin Consiliul local Unirea in  Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA”   si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari