HCL 78/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 37.02 – funcționare VENITURI și cap. 51.02, 67.02.03.02, 67.02.03.07, 68.02, 70.02.06, 70.02.50, 74.02 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI