HCL 79/2016

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Unirea

HCL nr. 79 din 16.12.2016