HCL 80/2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Unirea si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management  SA in calitate de organizatie care implementeaza respunderea extinsa a producatorilor