HCL 80/2020

privind modificarea si completarea HCL nr. 11/31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functia contractuala de inspector de specialitate gradul I, gradatia 4 din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila