HCL 82/2021

privind Validarea Dispoziţiei nr.292 din 07.09.2021 a PRIMARULUI Comunei Unirea privind rectificarea bugetului local pentru venituri indicatorul 37.01 şi cap 67.03.07-cheltuieli, secţiunea funcţionare.