HCL 82/2023

privind Aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului proprietatea a comunei Unirea, cu număr cadastral 78525, T23, P 1/1, în suprafață de 21.316 mp