HCL 84/2019

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada apartenentei comunei Unirea la GAL Campia Brailei, a terenului in suprafata totala de 2.5mp situat in T75, limitrofa DJ255, in vederea amplasarii unui panou publicitar la iesire din comuna Unirea