HCL 85/2017

privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009

HCL nr. 85 din 29.11.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi