HCL 86/2017

privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila

HCL nr. 86 din 29.11.2017