HCL 86/2021

privind Completarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 98/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2021.