HCL 88/2021

privind Aprobarea cererii domnului Gurgu Tudorel pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 a suprafeţei de teren de 798 mp pentru construirea unei locuinţe proprietate personal în Cvartal 20, parcela 928/2, înscris în cartea funciară nr.76697.