HCL 89/2021

privind Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi actualizarea programului annual al achiziţiilor publice pentru anul 2021.