HCL 89/2022

privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA