HCL 89/2023

privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 1 mp apartinand domeniului public al comunei Unirea,județul Brăila