HCL 90/2021

privind Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite din intravilanul comunei Unirea, judeţul Brăila, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin.(5-8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pct.168 din HGR nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a formelor tipizate pentru aplicarea acestuia.