HCL 93/2020

privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea sa semneze actele aditionale la contractele de asociere incheiate intre Consiliul Judetean Braila si Primaria comunei Unirea