HCL 94/2017

privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 94 din 22.12.2017